قابل توجه موسسات آموزشی و ... (تخفیف ویژه و بازاریابی)

موسسات آموزشی میتوانند از تخفیف ویژه برای خرید عمده برای دانشجویان و دانش‌آموزان خود استفاده کنند.

برای این منظور دو راه حل ارائه میشود.

خرید با تعداد بالا:

  • خرید تعداد بالا از 30 تا 50 درصد تخفیف برخوردار است.

معرفی نرم افزار به دانشجویان و ارائه کد تخفیف:

  • در این سیستم یک کد تخفیف به آموزشگاه داده شده که آنرا در اختیار کاربران قرار میدهند و آنها خود نسبت به خرید شماره سریال یا خرید پستی اقدام میکنند. با وارد کردن این کد در زمان اعتبار از 15% تخفیف در خرید برخوردار خواهند شد.
  • برای هر آموزشگاه نیز لینکی برای مشاهد تعداد خریدها در اختیار آنان قرار خواهد گرفت و درصدی از فروش به آموزشگاه میرسد.
  • این سیسم برای کسانی که میتوانند برای این محصول بازاریابی کنند نیز قابل ارائه است.

برای اعلام آمادگی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.