دانلود لایتنر پایش

آخرین بروزرسانی نسخه 2

نسخه 2
لایتنر پایش نسخه 2.2.2 download
دیتابیس اکسس download
تلفظ امریکایی بخش1 بخش2 بخش3
تلفظ بریتانیایی بخش1 بخش2 بخش3
نرم افزار آنکی برای موبایل اندروید download
نسخه 1
نسخه 1.7.5 download
بروزرسانی نسخه 1.7.5 download

 

دانلود فلش کارتها

امکانات اضافه شده در این نسخه:

امکان افزودن صدا، تصویر، ویدئو برای هر دو طرف فلش‌کارت
امکان ساخت فلش‌کارت با چند جواب بصورت تستی
انتقال فلش‌کارتها به بانکهای دیگر
تعیین زمانبندی برای هر بانک و یا هر فلش‌کارت و افزایش تعداد خانه ها تا 9 خانه
اضافه شدن تلفظ ماشینی (مرور فلش کارت، خروجی MP3 وخروجی موبایل Jar)

جدید*

خروجی برای اندروید (برای استفاده از این خروجی آنکی را بر روی موبایل خود نصب کنید.)
امکان گروه بندی فلش‌کارتها
افزودن برچسب به فلش‌کارتها (تگ)
امکان تغییر نوع تست:(این امکان به نسخه موبایل نیز افزوده شده است.)
عوض کردن پاسخ و سوال (پاسخ بیاید و سوال را حدس بزنید)
قسمت معنی کلمه بیاید و 10 سوال یا کلمه از بانک به عنوان گزینه برای انتخاب داده شود.(در صورتی که درست جواب ندهید فلش‌کارت مورد نظر نمایش داده میشود)
اگر فلش کارت شامل مثال برای آن کلمه باشد(مانند بانک 504 واژه) یک مثال بطور تصادفی از مثالها انتخاب میشود و کلمه استفاده شده بصورت جای خالی تعیین میگردد. در این حالت هم 10 سوال یا کلمه از بانک به عنوان گزینه برای انتخاب داده می‌شود
افزودن فلش کارت از نرم افزارهای دیگر مانند Pauker و Anki و JMemorize و ...
پرینت عکس در هر دو طرف فلش کارت - دانلود نمونه: Side A , Saide B