دانلود بانكهاي نرم افزار لايتنر پايش

شما با استفاده از مبدل فلش کارت میتوانید لیست خروجی دیکشنری پایش (Favorites)  و همچنین بانکهای نرم افزارهای لایتنر دیگر مانند Anki , Jmemorize و Pauker را به فایل LNP تبدیل کنید و به بانکهای نرم افزار اضافه نمایید.

لینک دانلود