تفاوت نسخه اکسپرس و نسخه کامل

نسخه اکسپرس شامل بانکهای پرکاربرد زیر است و با قیمت پایینتر بفروش میرسد.(فقط در فروشگاه ها و نمایشگاهها عرضه شده است)

i-504 words

ii- Essential words for the TOEFL

iii- 601 words

iv- 550 word you need to know

v- Essential idioms in English

vi- High school 1-4

لینک دانلود بانکها برای نسخه 2

در این نسخه امکان تغییر متون و استفاده از سایر بانکها را ندارید. از شماره سریال آن میتوانید برای نسخه 1 و 2 استفاده کنید.

 

در نسخه 2 امکان افزودن کلمات خود را نیز دارید.

با خرید شماره سریال و افزودن لایسنس نسخه کامل به نرم افزار از سایر امکانات نسخه کامل بهره مند خواهید شد.

در صورت تمایل برای خرید شماره سریال نسخه کامل میتوانید در قسمت کد تخفیف، شماره سریال نسخه اکسپرس را وارد کنید و 25% تخفیف بگیرید.

خرید اینترنتی

Express Vesion