من شماره سریال را گم کرده ام. آیا راهی برای بازیابی آن وجود دارد؟

بله. اگر در دریافت رمز قبلی ایمیل و یا شماره موبایل خود را وارد کرده باشید میتوانید از طریق ارسال ایمیل به ما درخواست بازیابی شماره سریال را بدهید.