بات تلگرام لایتنر پایش

بات تلگرام لایتنر ایجاد شد.

از این پس میتوانید فلش کارتهای لایتنر خود را روی تلگرام مرور کنید!

این بات رایگان بوده و میتوانید فلش کارتهای خود را به آن منتقل کنید و در هر زمان آنها را مرور کنید. برای این کار خروجی اکسل از بانک ایجاد کنید و به بات ارسال کنید.

امکان ایجاد بانک، افزودن فلش کارت از فایل و همچنین ارسال عکس فیلم و ... نیز فراهم شده است.