این سامانه از تأخیر یا فراموشی اولویت‌های ارزشمند سازمانی جلوگیری می‌کند؛ اولویت‌های سازمانی اسیر ارزش‌های فردی نخواهند شد؛ فرآیند اجرایی شدن تصمیمات سازمانی را تسهیل و پایش می‌کند؛ مدیریت جامع و یکپارچه از راه دور راسامان می‌دهد؛ امکان پایش روال‌های سازمانی را از طریق راه‌های ارتباطی مدرن به مدیران می‌دهد؛
اشتباه در سازمان‌ها به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد ولی اغلب آنها قابل جلوگیری است. اصلی‌ترین این خطاها، خطاهای نیروی انسانی است. خطاهای غیرعمدی نیروی انسانی سبب بروز صدمات و هدر رفتن منابع می‌شود.با پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباطی در ایران بر آن شدیم تا ایده اتوماسیون پیگیری ‌ ‌روال‌های سازمانی را به منظور کاهش خطاهای انسانی، طراحی کنیم.
سامانه "پایش کار" با حذف فرآیندهای دستی، کارایی و اثربخشی را بالابرده و خطاهای انسانی را کاهش می‌دهد. هدف از این سامانه صرفه‌جویی در هزینه‌ و افزایش بهره‌وری در سازمان‌ها است. این سامانه فرآیندها را از آغاز تا پایان و بررسی مجدد آن‌ها کنترل و ذخیره می‌کند. از ویژگی‌های این سامانه چند منظوره یکپارچگی مدیریت سیستمی، کاربرپسند بودن، پایش جریان هر فرآیند، مدیریت ثبت پرونده‌ها، اتصال از طریق وب، قابل استفاده از طریق موبایل و تبلت، قابلیت اتصال به سیستم ارسال پیامک و قابلیت بومی‌سازی برای هر فرآیند سازمانی است.