خريد شماره سريال

توصيه ميكنيم جهت صرفه جويي در وقت با كارتهاي عضو شتاب از سايت خريد كنيد.

خريد آنلاين توسط كارتهاي عضو شتاب

همچنين ميتوانيد مبلغ 7500 تومان به حساب 0101193132002 و شماره كارت 6037.9910.3583.7198 بانك ملي به نام مهدي ميرزايي واريز كرده(و يا از طريق عابربانك منتقل نماييد) سپس شماره فيش (براي واريز از طريق بانك) و يا چهار رقم آخر شماره كارت (براي انتقال كارت به كارت) به همراه اطلاعات درخواستي را از طريق فرم زير ارسال نماييد.

شماره سريال حد اكثر تا يك روز كاري به ايميل شما ارسال خواهد شد. (هر شماره سريال براي 3 بار فعال سازي ميباشد.)


ايميل شما *
كد قرمز رنگ فيش (شماره كارت)
تاريخ واريز